dijous, 18 d’agost de 2016

Projecte de reutilització de llibres 2016/17
Benvolgudes Famílies, com ja sabeu el proper curs 2016-2017 queden inclosos tots els cursos dins del projecte de reutilització. Tal i com es va aprovar a l’assemblea extraordinària, per a aquest curs els preus dels packs de reutilització de 1ER i 3ER mantindran la mateixa quota, això es fa per tal de no carregar a les mateixes famílies l’esforç econòmic del projecte, mentre que 2ON i 4RT començaran a pagar la quota fixa que serà igual per a tots els cursos a partir del curs 2017-2018. Els alumnes que van entrar dins del projecte de reutilització aquest curs passat i haguessin de repetir curs nomes hauran d’abonar la quota fixa.
Instruccions per a la entrega de llibres:


PACK DE REUTILITZACIÓ

Preu
Selecció
PACK REUTILITZACIÓ 1ER ESO
189,90 €

PACK REUTILITZACIÓ 2ON ESO
110,00 €

PACK REUTILITZACIÓ 3ER ESO
199,90 €

PACK REUTILITZACIÓ 4RT ESO
110,00 €


TOTAL

Agenda jove

OBSEQUI AMPA

  • Trieu el pack de llibres de reutilització i feu l’ingrés corresponent
No es possible la entrega de llibres per separat.
  • Descarregueu l’imprès d’alta o renovació com a soci Ampa al nostre web i feu l’ingrés al mateix compte.(42€ quota per família)  www.ampacanmargarit.blogspot.com.es
      L’imprès d’alta o renovació s’haurà d’entregar el dia de la recollida de llibres.
  • Feu el pagament del total a través del compte bancari de La Caixa següent:

COMPTE BANCARI AMPA
E
S
2
7

2
1
0
0

1
6
8
6

5
4

0
1
0
0
4
5
4
5
1
8
IBAN
ENTITAT
OFICINA
DC
NUMERO DE COMPTE

En el document d’ingrés cal que hi feu constar NOM DE L’ALUMNE I CURS

EL PAGAMENT S’HAURA DE FER ABANS DEL 15 D’AGOST.
DESPRES D’AQUESTA DATA NO GARANTIM L’ENTREGA DE LLIBRES
NO ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT EN EFECTIU.

LA RECOLLIDA DE LLIBRES ES DURÀ A TERME ELS DIES 8 I 9 DE
SETEMBRE AL GIMNÀS DE L’INS CAN MARGARIT DE 17:00  A 20:00
HORES I SERÀ IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DEL JUSTIFICANT DE L’INGRÉS BANCARI (QUOTA SOCI AMPA I LLIBRES) AMB LA LLISTA DE LLIBRES O EL PACK QUE HEU ADQUIRIT.
Els alumnes que han de recuperar al setembre podran fer la comanda de llibres excepcionalment els dies 5,6 i 7 de Setembre.

Projecte de Reutilització 2016/17


Benvolgudes Famílies,

El projecte de reutilització de llibres de text suposa un estalvi econòmic per totes les famílies.
Com ja sabeu l’AMPA porta la gestió, amb la col·laboració de l’Institut Can Margarit.
A partir del curs 2016-2017 queden inclosos tots els cursos dins del projecte de reutilització.

El projecte té uns objectius bàsics:
·         PEDAGÒGICS: Consolidar valors de solidaritat i respecte als bens comuns.
·         ECONÒMICS: Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text.
·         ECOLÒGICS: Consolidar els valors de sostenibilitat i reciclatge.
I unes premisses:
·         S’estén el projecte a tots els llibres de tots els cursos de l’ESO de l’Institut Can Margarit.
·         Per poder-se’n beneficiar, caldrà ser soci de l’AMPA, així com haver signat el document de compromís d’adhesió al projecte.
BREU NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ

A L’INICI DE CURS
1.     L’adhesió al sistema del projecte de reutilització es farà mitjançant el pagament de la quota que determini la Junta de l’AMPA, en virtut de les necessitats de compra de nous llibres.
2.     Cada exemplar està marcat amb un adhesiu que l’identifica com a llibre en préstec, propietat de l’AMPA.
3.     L’alumne, i la família en última instància, és l’últim responsable de tenir cura dels libres socialitzats, i de mantenir-los en bon estat.
4.     Tots el llibres entregats s’han de folrar.
A LA FINALITZACIÓ DEL CURS
1.     Els alumnes hauran de lliurar els llibres a l’AMPA  en les dates indicades.
2.     En cas de necessitar algun llibre del fons de reutilització per no haver aprovat l’assignatura al juny, s’iniciarà un nou procediment de préstec que finalitzarà el dia  de l’examen corresponent al setembre.
3.     Un cop retornats els llibres, aquests seran revisats per la comissió del projecte qui determinarà el bon estat del llibres lliurats.
DELS INCOMPLIMENTS
1.    L’alumne que no respecti l’obligació de conservació dels llibres haurà d’abonar l’import de reposició de cada un d’ells. Aquest import variarà en funció de l’antiguitat del llibre que s’ha de reposar.
2.    Igualment l’alumne que no retorni els llibres en les dates indicades haurà d’abonar l’import que correspongui, ja que haurem de comprar aquest llibre per assegurar que estigui disponible a començament de curs
3.    El cobrament es farà mitjançant rebut bancari.
4.    En cas d’incompliment d’algun dels punts anteriors l’alumne (família) serà exclosa del projecte de forma permanent, perdent tots el drets,  inclòs l’import  d’adhesió del curs corresponent.

dijous, 18 de febrer de 2016

dilluns, 9 de novembre de 2015

Assemblea general ordinària

Ens plau convocar-vos a la celebració de l’Assemblea general ordinària de socis de L’Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Institut Can Margarit de Corbera de Llobregat.


Data:
Dijous, dia 12 de novembre de 2015


Hora:
20.15 h 1a Convocatòria

20.30 h 2a Convocatòria


Lloc:
Menjador INS Can Margarit


Durada:
1 hora

L’ordre del dia serà el següent:

1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior
2. Presentació i aprovació del balanç econòmic del curs 2014/2015
3. Renovació de càrrecs de la junta directiva
4. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2015/2016
5. Seguiment i gestió Projecte de reutilització de llibres.
7. Proposta utilització menjador de l’Institut
6. Torn obert de paraules

Com cada any us demanem la vostra participació, ja que aquesta és la millor manera d’anar avançant de forma col·lectiva i amb el màxim consens.