dijous, 18 d’agost de 2016

Projecte de Reutilització 2016/17


Benvolgudes Famílies,

El projecte de reutilització de llibres de text suposa un estalvi econòmic per totes les famílies.
Com ja sabeu l’AMPA porta la gestió, amb la col·laboració de l’Institut Can Margarit.
A partir del curs 2016-2017 queden inclosos tots els cursos dins del projecte de reutilització.

El projecte té uns objectius bàsics:
·         PEDAGÒGICS: Consolidar valors de solidaritat i respecte als bens comuns.
·         ECONÒMICS: Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text.
·         ECOLÒGICS: Consolidar els valors de sostenibilitat i reciclatge.
I unes premisses:
·         S’estén el projecte a tots els llibres de tots els cursos de l’ESO de l’Institut Can Margarit.
·         Per poder-se’n beneficiar, caldrà ser soci de l’AMPA, així com haver signat el document de compromís d’adhesió al projecte.
BREU NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ

A L’INICI DE CURS
1.     L’adhesió al sistema del projecte de reutilització es farà mitjançant el pagament de la quota que determini la Junta de l’AMPA, en virtut de les necessitats de compra de nous llibres.
2.     Cada exemplar està marcat amb un adhesiu que l’identifica com a llibre en préstec, propietat de l’AMPA.
3.     L’alumne, i la família en última instància, és l’últim responsable de tenir cura dels libres socialitzats, i de mantenir-los en bon estat.
4.     Tots el llibres entregats s’han de folrar.
A LA FINALITZACIÓ DEL CURS
1.     Els alumnes hauran de lliurar els llibres a l’AMPA  en les dates indicades.
2.     En cas de necessitar algun llibre del fons de reutilització per no haver aprovat l’assignatura al juny, s’iniciarà un nou procediment de préstec que finalitzarà el dia  de l’examen corresponent al setembre.
3.     Un cop retornats els llibres, aquests seran revisats per la comissió del projecte qui determinarà el bon estat del llibres lliurats.
DELS INCOMPLIMENTS
1.    L’alumne que no respecti l’obligació de conservació dels llibres haurà d’abonar l’import de reposició de cada un d’ells. Aquest import variarà en funció de l’antiguitat del llibre que s’ha de reposar.
2.    Igualment l’alumne que no retorni els llibres en les dates indicades haurà d’abonar l’import que correspongui, ja que haurem de comprar aquest llibre per assegurar que estigui disponible a començament de curs
3.    El cobrament es farà mitjançant rebut bancari.
4.    En cas d’incompliment d’algun dels punts anteriors l’alumne (família) serà exclosa del projecte de forma permanent, perdent tots el drets,  inclòs l’import  d’adhesió del curs corresponent.