dijous, 18 d’agost de 2016

Projecte de reutilització de llibres 2016/17
Benvolgudes Famílies, com ja sabeu el proper curs 2016-2017 queden inclosos tots els cursos dins del projecte de reutilització. Tal i com es va aprovar a l’assemblea extraordinària, per a aquest curs els preus dels packs de reutilització de 1ER i 3ER mantindran la mateixa quota, això es fa per tal de no carregar a les mateixes famílies l’esforç econòmic del projecte, mentre que 2ON i 4RT començaran a pagar la quota fixa que serà igual per a tots els cursos a partir del curs 2017-2018. Els alumnes que van entrar dins del projecte de reutilització aquest curs passat i haguessin de repetir curs nomes hauran d’abonar la quota fixa.
Instruccions per a la entrega de llibres:


PACK DE REUTILITZACIÓ

Preu
Selecció
PACK REUTILITZACIÓ 1ER ESO
189,90 €

PACK REUTILITZACIÓ 2ON ESO
110,00 €

PACK REUTILITZACIÓ 3ER ESO
199,90 €

PACK REUTILITZACIÓ 4RT ESO
110,00 €


TOTAL

Agenda jove

OBSEQUI AMPA

  • Trieu el pack de llibres de reutilització i feu l’ingrés corresponent
No es possible la entrega de llibres per separat.
  • Descarregueu l’imprès d’alta o renovació com a soci Ampa al nostre web i feu l’ingrés al mateix compte.(42€ quota per família)  www.ampacanmargarit.blogspot.com.es
      L’imprès d’alta o renovació s’haurà d’entregar el dia de la recollida de llibres.
  • Feu el pagament del total a través del compte bancari de La Caixa següent:

COMPTE BANCARI AMPA
E
S
2
7

2
1
0
0

1
6
8
6

5
4

0
1
0
0
4
5
4
5
1
8
IBAN
ENTITAT
OFICINA
DC
NUMERO DE COMPTE

En el document d’ingrés cal que hi feu constar NOM DE L’ALUMNE I CURS

EL PAGAMENT S’HAURA DE FER ABANS DEL 15 D’AGOST.
DESPRES D’AQUESTA DATA NO GARANTIM L’ENTREGA DE LLIBRES
NO ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT EN EFECTIU.

LA RECOLLIDA DE LLIBRES ES DURÀ A TERME ELS DIES 8 I 9 DE
SETEMBRE AL GIMNÀS DE L’INS CAN MARGARIT DE 17:00  A 20:00
HORES I SERÀ IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DEL JUSTIFICANT DE L’INGRÉS BANCARI (QUOTA SOCI AMPA I LLIBRES) AMB LA LLISTA DE LLIBRES O EL PACK QUE HEU ADQUIRIT.
Els alumnes que han de recuperar al setembre podran fer la comanda de llibres excepcionalment els dies 5,6 i 7 de Setembre.